Vợt xương inox cán gỗ #28 182501

Vợt xương inox cán gỗ #28 182501
Kích thước: 28cm
Trọng lượng: dày 1.5mm
Nhãn hiệu: SQC

Danh mục: