Xe phục vụ 3 tầng đen L-010B-2 (3 thau xám)

Xe phục vụ 3 tầng đen L-010B-2
(3 thau xám)
Kích thước: 1020*490*980mm
Chất liệu: nhựa cao cấp
Nhãn hiệu: SQC