Bục menu có đèn HD-7011M

Kích thước: 590*430*1170mm
Chất liệu: Gỗ, thanh kim loại
Nhãn hiệu: SQC
Danh mục: