Chảo chống dính sâu lồng có nắp 101820 (φ300x96mm)

Mã: 101820 Danh mục:
Brand:SQC