Chảo thép 1 tay cầm CTTC43 (43cm)

Mã: CTTC43 Danh mục:
Brand:SQC