Chảo thép 1 tay cầm CTTC40 (40cm)

Mã: CTTC40 Danh mục:
Brand:SQC