Chảo thép 1 tay cầm CTTC32 (32cm)

Mã: CTTC32 Danh mục:
Brand:SQC