Dao ăn chính DC1101

Dao ăn chính DC1101
Chất liệu: inox 420 – 7mm
Trọng lượng: 104g
Nhãn hiệu: SQC

Danh mục: