Muỗng phục vụ DC1518 ( không có lỗ)

Mã: DC1518 Danh mục:
Brand:SQC