Muỗng phục vụ có lỗ DC1519

Mã: DC1519 Danh mục:
Brand:SQC