Dây phân cách V15 ( đầu inox xi trắng )

Mã: V15 Danh mục:
Brand:SQC