Khay G/N 1/1xH25 đục lỗ nhỏ

Mã: 1/1x25LN Danh mục:
Brand:DC