Khay G/N 1/2xH65 đục lỗ nhỏ

Mã: 1/2x65LN Danh mục:
Brand:DC