Khay G/N 1/2xH65 đục lỗ lớn

Mã: 1/2x65LL Danh mục:
Brand:DC