Muỗng ăn chính DC1302

Muỗng ăn chính DC1302
Chất liệu: inox 410 – 2.5mm
Trọng lượng: 54g
Nhãn hiệu: SQC

Danh mục: