Thau dầu 10″ YG10

Thau dầu 10″ YG10
Kích thước: 30cm
Chất liệu: inox 201, dày 1.2mm
Nhãn hiệu: SQC

Danh mục: