Thau dầu 9″ YG09

Thau dầu 9″ YG09
Kích thước: 28cm
Chất liệu: inox 201, dày 1.2mm
Nhãn hiệu: SQC

Danh mục: