Thau dầu 11″ YG11

Thau dầu 11″ YG11
Kích thước: 33cm
Chất liệu: inox 201, dày 1.2mm
Nhãn hiệu: SQC

Danh mục: