Vợt xương cán inox 182401 (30cm)

Vợt xương cán inox 182401
Kích thước: 28cm – tay cầm 21.5cm
Trọng lượng: 630g, dày 1.5mm
Nhãn hiệu: SQC

Danh mục: