Chảo thép 1 tay cầm CTTC34 (34cm)

Mã: CTTC34 Danh mục:
Brand:SQC