Khay buffet 4 ngăn nắp PC KNB-4-100 (4 khay 1/4×100)

Mã: KNB-4-100 Danh mục:
Brand:SQC