Khay G/N 1/1xH65 đục lỗ nhỏ

Mã: 1/1x65LN Danh mục:
Brand:DC