Khay G/N 1/1xH65 đục lỗ lớn

Mã: 1/1x65LL Danh mục:
Brand:DC