Khay G/N 1/1xH100 đục lỗ nhỏ

Mã: 1/1x100LN Danh mục:
Brand:DC