Khay G/N 1/2xH100 đục lỗ lớn

Mã: 1/2x100LL Danh mục:
Brand:DC