Khay G/N 1/2xH100 đục lỗ nhỏ

Mã: 1/2x100LN Danh mục:
Brand:DC