Khay G/N 1/1xH100 đục lỗ lớn

Mã: 1/1x100LL Danh mục:
Brand:DC