Khay G/N nhựa 1/1xH200

Mã: PC1/1x200 Danh mục:
Brand:SQC