Khay nhựa CN trưng bày thức ăn nắp PC DC-P2204-1B

Mã: DC-P2204-1B Danh mục:
Brand:SQC