Nắp khay G/N nhựa 1/9 mở

Mã: PCG/N1/9O Danh mục:
Brand:SQC