Vợt xương inox cán gỗ #30 182502

Vợt xương inox cán gỗ #30 182502
Kích thước: 30m
Trọng lượng: dày 1.5mm
Nhãn hiệu: SQC

Danh mục: