Xe phục vụ 3 tầng đen L-010B-3 (3 thau xám + 2 xô đen)

Mã: L-010B-3 Danh mục:
Brand:SQC