Hủ rắc phomai lớn 184780

Hủ rắc phomai lớn 184780
Kích thước: 70x130mm
Chất liệu: inox cao cấp
Nhãn hiệu: SQC