Thanh gắn thực đơn 197704

Thanh gắn thực đơn 197704
Kích thước: 600*60*20mm
Trọng lượng: Đang cập nhật
Nhãn hiệu: SQC