Khay bento DCA9-62 (có chén)

Khay bento DCA9-62 (có chén)
Kích thước: 29*23cm
Chất liệu: nhựa ABS
Trọng lượng: 1004g
Nhãn hiệu: SQC