Hủ rắc phomai nhỏ 184778

Hủ rắc phomai nhỏ 184778
Kích thước: 60x80mm
Chất liệu: inox cao cấp
Nhãn hiệu: SQC