Nhíp xương cá xéo YG12X

‘Nhíp xương cá xéo YG12X
Kích thước: 118*33mm
Trọng lượng: 23g
Nhãn hiệu: SQC