Khay G/N 2/1xH200 đục lỗ lớn 

Mã: 2/1x200 Danh mục:
Brand:DC