Khay GN sứ 1/1 126563

Kích Thước: 530x327x65mm
Chất Liệu: Sứ
Dung tích: 7L
Nhãn hiệu: SQC
Mã: 126563 Danh mục: