Khay GN sứ 1/1-2 126569

Kích Thước: 530x327x65mm
Chất Liệu: Sứ
Dung tích: 7L
Nhãn hiệu: SQC
Mã: 126569 Danh mục: