Khay GN sứ 2/3-2 126570

Kích Thước: 354x325x65mm
Chất Liệu: Sứ
Dung tích: 
Nhãn hiệu: SQC
Mã: 126570 Danh mục: