Nắp đậy thực phẩm tròn FJ2247-10 (Size trung)

Mã: FJ2247-10 Danh mục:
Brand:SQC