Nắp PC chữ nhật 1/2 DC-P2207LR ( mở trái phải)

Mã: DC-P2207LR Danh mục:
Brand:SQC