Nắp đậy thực phẩm tròn FJ2245-14 (Size đại)

Mã: FJ2245-14 Danh mục:
Brand:SQC