Nắp khay G/N nhựa 1/4

Mã: PCG/N1/4 Danh mục:
Brand:SQC