Nắp khay G/N nhựa 1/4 mở

Mã: PCG/N1/4O Danh mục:
Brand:SQC