Cắt bột nhựa trung GDP02

Cắt bột nhựa trung GDP02
Kích thước: 155mm
Chất liệu: nhựa
Nhãn hiệu: SQC