Cắt bột nhựa nhỏ GDP01

Cắt bột nhựa nhỏ GDP01
Kích thước: 135mm
Chất liệu: nhựa
Nhãn hiệu: SQC