Rót sốt vàng nhỏ inox 201 12541G

Rót sốt vàng nhỏ inox 201 12541G
Kích thước: 5.4*H4cm
Dung tích: 60ml
Nhãn hiệu: SQC