Rót sốt vàng trung inox 201 12542G

Rót sốt vàng trung inox 201 12542G
Kích thước: 6*H4cm
Dung tích: 80ml
Nhãn hiệu: SQC